Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea câștigurilor și ciclul de viață corporativ înainte de criză. Un studiu al companiilor de transport din întreaga Europă

Autor:Lucia Michalkova, Martin Cepel, Katarina Valaskova și Zuzana Vincurova

JEL:G31, G32

DOI:10.24818/EA/2022/61/782

Cuvinte cheie:calitatea câștigurilor, transportul, ciclul de viață corporativ, modelul fluxului de numerar

Abstract:
Deteriorarea condițiilor macroeconomice și planurile de a trece la o economie verde, cum ar fi Pactul verde al Uniunii Europene, exercită presiuni atât asupra părților interesate interne, cât și asupra celor externe, pentru a crea o rezervă de lichiditate în cazul unor cheltuieli neașteptate. Cu toate acestea, atunci când se analizează câștigurile raportate, care pot constitui o sursă de finanțare internă, este necesar să se ia în considerare ciclul de viață corporativ, care afectează calitatea câștigurilor raportate. Scopul studiului este de a identifica și examina impactul ciclului de viață al întreprinderilor asupra nivelului calității câștigurilor în companiile europene de transport în anii anteriori crizei. Un model mixt liniar ierarhic a fost folosit pentru a dezvălui aceste relații, eșantionul a inclus peste 30.000 de companii care acoperă anii 2011-2019 din 30 de țări europene. Elementele discreționare au fost folosite ca indicatorii ai calității câștigurilor, iar ciclul de viață al companiei a fost modelat după Dickinson. Companiile de transport din Europa în perioada anterioară crizei au avut venituri de calitate scăzută. Aceste întreprinderi au manipulat câștigurile în conformitate cu curba în formă de U, unde firmele mature au aplicat, în medie, tehnici de gestionare a câștigurilor în scopul diminuării acestora. Companiile foarte mari care au fost listate în perioada de dinainte de criză au ales gestionarea câștigurilor în creștere, în timp ce companiile mai mici și necotate au redus oportunist câștigurile raportate. Aceste rezultate implică faptul că, în perioada anterioară crizei, companiile europene de transport au obținut beneficii pe termen scurt în conformitate cu cerințele de gestionare prin raportarea profiturilor contabile, altele decât fluxul de numerar. Cu toate acestea, în ceea ce privește anii de criză și post-criză, aceste companii și-au redus resursele interne de finanțare și au afectat șansele de a obține ajutor de stat și alte subvenții aprobate conform realizărilor contabile.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert