Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Caracteristicile echipei de management superior, excesul de încredere în sine și alocarea activelor financiare

Autor:Rangkun Qi

JEL:D22, G41, M12, M21

DOI:10.24818/EA/2022/61/759

Cuvinte cheie:echipa de management superior, excesul de încredere în sine, active financiare

Abstract:
Alocarea pe scară largă a activelor financiare de către întreprinderi indică un proces prin care piețele financiare, instituțiile și elitele financiare câștigă o influență mai mare asupra politicilor corporative și a rezultatelor economice. Oamenii de știință au discutat pe larg factorii săi de influență, dar majoritatea studiilor se bazează pe ipoteza tradițională a „raționalității persoanelor”. Datele anuale ale companiilor listate în China pentru perioada 2008-2020 au fost utilizate pentru a explora modul în care caracteristicile echipei de top management (TMT) afectează alocarea activelor financiare ale unei companii, considerând că „oamenii sunt imperfect raționali și eterogeni” ca perspectivă de cercetare. Efectul de mediere și influența excesului de încredere în sine asupra caracteristicilor TMT care afectează alocarea activelor financiare au fost analizate printr-un model de mediere, un model de efecte fixe bidirecționale și prin metoda Logit. Rezultatele arată că caracteristicile TMT, cum ar fi sexul, vârsta, durata mandatului, educația, finanțele și experiența internațională, au o influență diferențiată asupra alocării activelor financiare. Mecanismul de influență a excesului de încredere în sine în acest proces este mai complicat, cu un efect de mediere parțială și un efect de suprimare. Concluziile oferă implicații în luarea deciziilor pentru ca guvernul, companiile și directorii să efectueze operațiuni de colaborare și să promoveze în comun serviciile financiare pentru entitățile economice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert