Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea multicriterială a creșterii ecologice în contextul Pactului Verde al Uniunii Europene

Autor:Radek Doskočil

JEL:C44, M10.

DOI:10.24818/EA/2022/61/739

Cuvinte cheie:Pactul Verde, creșterea verde, indicatori, luarea deciziilor multicriteriale, metoda AHP (Procesul de ierarhie analitică), OCDE.

Abstract:
Articolul abordează problema evaluării creșterii ecologice în contextul Pactului Verde în țările Uniunii Europene. Deoarece această temă este legată de problema deciziilor multicriteriale (MCDM), metoda AHP (Procesul de ierarhie analitică, incluzând analiza sensibilității), a fost folosită ca o metodă adecvată pentru rezolvarea acestei probleme. Scopul principal al articolului este de a propune o abordare nouă și adecvată pentru o creștere ecologică complexă și evaluată sistematic în țările Uniunii Europene. Baza de date publică a OCDE privind creșterea ecologică a fost utilizată pentru analiză. Modelul de evaluare multicriterială utilizează patru criterii-indicatori pentru monitorizarea progreselor înregistrate în direcția creșterii ecologice (1. Productivitatea CO2 bazată pe producție; 2. Temperatura anuală de suprafață; 3. Expunerea medie a populației la PM2,5; 4. Taxa de mediu). Datorită noii abordări a evaluării creșterii verzi bazate pe evaluarea multicriterială, este posibil să se automatizeze acest proces și este aplicat în mod repetat. În cele din urmă, acest lucru oferă autorităților un instrument de măsurare a maturității Pactului Verde, nu numai în țările UE. Pe baza modelului multicriterial propus, Irlanda este evaluată ca fiind țara cu cel mai ridicat nivel de creștere verde, iar Letonia ca țară cu cel mai scăzut nivel în anul 2020.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert