Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Riscurile legate de sustenabilitate afectează ratingurile de credit? O cercetare privind băncile europene

Autor:Reyes Samaniego-Medina și Pilar Giráldez-Puig

JEL:G21, G34, P34, Q56

DOI:10.24818/EA/2022/61/720

Cuvinte cheie:sectorul bancar, rating de credit, factori de mediu, sociali și de guvernanță, controverse.

Abstract:
Obiectivele definite în conformitate cu criteriile de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) reprezintă noi provocări pentru mediul de afaceri, și în special pentru industria bancară. Scopul acestui articol este de a studia efectul controverselor ESG asupra ratingului de credit al sectorului bancar european, implicând 65 de bănci europene din 18 țări în perioada 2011-2020. Acest studiu empiric include abordări diferite. În primul rând, aplicăm un model logit ordonat pentru a stabili influența preocupărilor ESG asupra ratingurilor de credit. În al doilea rând, analizăm impactul controverselor ESG asupra probabilității de a obține un rating mai bun, prin efectele marginale. Și, în cele din urmă, folosim analiza de potrivire (matching) pentru a măsura impactul real al controverselor ESG asupra ratingurilor de credit. Cercetarea sugerează că scandalurile ESG au un efect negativ asupra ratingului de credit. În plus, controversele ESG sunt un factor negativ relevant în probabilitatea de a obține un rating mai bun în viitoarele revizuiri ale evaluărilor de credit. Mai exact, cu cât nivelul controverselor ESG este mai scăzut, cu atât este mai mare probabilitatea de a obține cele mai mari ratinguri de credit. Această cercetare oferă o imagine cuprinzătoare privind impactul controverselor ESG asupra ratingurilor de credit acordate instituțiilor financiare europene. Băncile europene ar trebui să demonstreze o atenție deosebită pentru a evita astfel de controverse, ca sursă de risc reputațional, atunci când își stabilesc politicile, astfel încât ratingurile lor de credit să nu fie afectate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert