Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Decarbonizarea și performanța financiară a companiilor energetice

Autor:Ágnes Horváth, Adrienn Takács Papp, Katalin Lipták, László Molnar, Klára Szűcs Markovics, Ioana Manafi și Zoltán Musinszki

JEL:J24, K31

DOI:10.24818/EA/2022/61/701

Cuvinte cheie:decarbonizare, emisii de gaz cu efect de seră, performanță financiară corporativă, profitabilitate, companii în domeniul energiei

Abstract:
Viața noastră de zi cu zi este de neconceput fără energie. Cu toate acestea, producerea ei nu este numai costisitoare, ci și dăunătoare pentru mediu. Acordul de la Paris a adus în prim-plan o întrebare cheie: cu sau fără cărbune? Membrii Powering Past Coal Alliance (PPCA), inclusiv Uniunea Europeană, s-au angajat să elimine treptat cărbunele până în 2030. Mai multe state membre ale Uniunii Europene au închis recent aproape 130 de centrale electrice pe bază de cărbune. Închiderea acestor centrale, pe lângă impactul asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), exercită, de asemenea, o influență asupra poziției financiare a proprietarilor de centrale electrice. Acest studiu urmărește să răspundă la întrebarea cum a evoluat rentabilitatea grupurilor de companii care exploatează (și au închis) centrale electrice pe bază de cărbune în Uniunea Europeană. Există o relație între decarbonizare și tendințele profitabilității și de asemenea există modele în ceea ce privește performanța financiară și de mediu a grupurilor de companii individuale? Principala valoare adăugată a cercetării noastre constă în evidențierea faptului că diferite grupuri de companii au reacționat în mod diferit la obiectivele de decarbonizare ale UE, iar aceste reacții s-au reflectat, de asemenea, în performanța lor financiară. Studiul a inclus 21 de grupuri de companii care acoperă peste 70% din emisiile de CO2 provenite de la centralele electrice pe bază de cărbune din UE. Indicatorii de rentabilitate au fost calculați pe baza rapoartelor anuale consolidate ale companiilor, disponibile publicului, pentru 2016 și 2020. În urma unui test de fiabilitate a indicatorilor, a fost efectuată o analiză de grup. Reacțiile diverse ne-au permis să clasificăm grupurile energetice în diferite clustere. Companiile analizate au fost clasificate în patru grupuri omogene: Companii fruntașe, Companii în ascensiune, Companii care fac sacrificii și Companii care stagnează. În ciuda faptului că nu a putut fi găsită o relație semnificativă între modificarea emisiilor de GES și modificarea poziției de rentabilitate, a fost identificată o relație multidirecțională între performanța de mediu și cea financiară a companiilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert