Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implicații financiare și concurențiale ale Pactului Verde European – percepții ale managerilor din comerțul cu amănuntul

Autor:Claudia Gabriela Baicu, Olimpia State, Daniel Adrian Gârdan, Iuliana Petronela Gârdan și Iulia Ruxandra Țicău

JEL:L10, L25, L81, M10, O13, P18, Q01

DOI:10.24818/EA/2022/61/683

Cuvinte cheie:Pact Verde European, emisii de gaze cu efect de seră, comerț cu amănuntul, sistem alimentar, performanță financiară, concurență.

Abstract:
În prezent, combaterea schimbărilor climatice reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale economiei mondiale. Pactul Verde European, adoptat în 2019, stabilește foaia de parcurs europeană către o economie cu zero emisii nete de gaze cu efect de seră. Sistemul alimentar este responsabil în mare măsură de emisia gazelor cu efect de seră și degradarea mediului. În acest context, scopul articolului este să evalueze modul în care managerii din comerțul cu amănuntul percep implicațiile financiare și concurențiale pe care Pactul Verde le are asupra activității propriilor companii. Pentru a atinge acest obiectiv, am efectuat o cercetare calitativă sub forma interviului în profunzime pe un eșantion de manageri cu atribuții privind sustenabilitatea, calitatea sau responsabilitatea socială corporativă din cadrul unor companii importante de comerț cu amănuntul în domeniul alimentar din România. Rezultatele cercetării au relevat opinii și percepții diferențiate, dar care converg către sublinierea importanței aplicării principiilor care stau la baza Pactului Verde pentru obținerea unor avantaje concurențiale și optimizarea costurilor, în special prin dezvoltarea de soluții în vederea reducerii emisiilor de carbon, utilizării energiei curate, reducerii risipei alimentare și educării consumatorilor în direcția consumului sustenabil.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert