Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori de susținere a tranziției către economia europeană „verde” și mecanisme de finanțare

Autor:Dan Costin Nițescu și Valentin Murgu

JEL:C23, O11, O47, O52

DOI:10.24818/EA/2022/61/630

Cuvinte cheie:Produs Intern Brut (PIB), exporturi de bunuri și servicii, energie regenerabilă, cercetare și dezvoltare, mecanisme financiare, economia Uniunii Europene

Abstract:
Tranziția, de la combustibilii fosili, la combustibilii rezultați din energia din surse regenerabile poate conduce la descentralizarea sistemelor energetice, determinând inclusiv, modificarea structurală a raporturilor economice și a raporturilor politice dintre țări. Economia tranziției energetice va modifica harta economică globală. Trecerea la „noua” economie europeană „verde” poate fi realizată într-o manieră sustenabilă, în măsura în care se identifică anumiți factori catalizatori și se ancorează mecanisme financiare adecvate de susținere. Această lucrare de cercetare abordează problematica identificării unor asemenea factori care, fiind agregați, să poată susține procesul complex al tranziției către o nouă economie. Studiul de caz al cercetării propune o metodologie specifică pentru analiza unor factori exogeni: consumul de energie din combustibili fosili, consumul de energie regenerabilă, numărul de cercetători implicați în cercetare și dezvoltare (generic asimilați inovării), valoarea creditului intern către sectorul privat. Se analizează influențele factorilor exogeni asupra a doi factori endogeni: Produsul Intern Brut și exporturile de bunuri și servicii, reprezentativi pentru dimensiunea economică, la nivelul țărilor selectate din Uniunea Europeană. Rezultatele obtinute arată că toate cele patru variabile independente influențează semnificativ performanțele economice ale țărilor selectate din Uniunea Europeană, analizate prin prisma Produsului Intern Brut și a exporturilor de bunuri și servicii. Se remarcă impactul semnificativ al consumului de energie din surse regenerabile. Cercetarea include și o secțiune dedicată corelării rezultatelor studiului empiric cu dimensiunea financiară a instrumentelor dezvoltate pentru susținerea tranziției energetice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert