Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O evaluare empirică a conexiunii dezvoltare financiară – calitatea mediului în Uniunea Europeană

Autor:Alexandra Horobeț, Irina Mnohoghitnei, Dan Gabriel Dumitrescu, Ștefania Cristina Curea și Lucian Belașcu

JEL:G20, O13, O44

DOI:10.24818/EA/2022/61/613

Cuvinte cheie:dezvoltare financiară, emisii de carbon, piețe financiare, instituții financiare, UE, panel VAR, impuls- răspuns.

Abstract:
Studiul nostru examinează relația dinamică dintre dezvoltarea financiară și degradarea mediului în Uniunea Europeană (UE), într-un cadru metodologic de tip VAR (vector autoregresiv) cu date panel, în perioada 1996-2018. Testele de cauzalitate și funcțiile de răspuns la impuls arată că dezvoltarea financiară contribuie la emisii mai mari de carbon, deși acest efect este mai puternic pe termen scurt și mai slab pe termen lung. În același timp, dezvoltarea instituțiilor financiare are o contribuție majoră la sporirea degradării mediului în raport cu piețele financiare, ceea ce indică angajarea instituțiilor financiare în oferirea de produse financiare care au condus la degradarea mediului și/sau la întârzierea piețelor financiare în ceea ce privește promovarea de active financiare (valori mobiliare) legate de mediu și de principiile ESG. Prin oferirea de noi perspective asupra relației dintre dezvoltarea financiară și emisiile de carbon, sperăm să susținem factorii de decizie din UE și întreprinderile în reconsiderarea rolului dezvoltării financiare ca mijloc eficient de reducere a degradării mediului înconjurător în regiune
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert