Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea impactului riscului climatic asupra economiei: o abordare pe baza datelor de tip panel

Autor:Teodora Cristina Barbu, Cosmin-Octavian Cepoi, Crina Raluca Petrescu și Mariana Vuță

JEL:C1, C58, D53, E60, G20, Q54

DOI:10.24818/EA/2022/61/597

Cuvinte cheie:indexul riscului climatic, capitalizare bursieră, risc suveran, competitivitate globală, regresie pe cuantile, regresie logistică

Abstract:
Pornind de la efectele macroeconomice și financiare pe care schimbările climatice le generează la nivel global, în cadrul acestui articol investigăm modul în care riscul climatic influențează o serie de variabile, dintre care riscul de țară, evoluția pieței de capital precum și gradul de competitivitate. Utilizând o regresie pe cuantile și un eșantion format din 22 de țări, din care 16 membre ale UE și 6 membre ale OECD, în perioada 2008-2019, rezultatele indică o relație negativă între dinamica riscului climatic și evoluția capitalizării bursiere ca procent din PIB. Rezultatele studiului evidențiază și faptul că riscul climatic antrenează creșterea riscului suveran doar în acele situații în care nivelul acestuia din urma se poziționează la cuantilele inferioare. Totodată, pe baza unei regresii de tip LOGIT am evidențiat că nivelul de competitivitate al unei țări este influențat în mică măsură de nivelul riscului climatic, ceea ce poate fi rezultat al preocupărilor autorităților și companiilor din fiecare țară cu privire la uniformizarea prețului global al emisiilor de CO2 și adaptarea strategiilor de dezvoltare pentru atingerea țintelor propuse prin Pactul Verde European.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert