Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Anticiparea intențiilor antreprenoriale și de crowdfunding ‒ un studiu asupra României și Coreei de Sud

Autor:Mina Fanea-Ivanovici și Hasnan Baber

JEL:A14, L26, M20

DOI:10.24818/EA/2021/S15/1003

Cuvinte cheie:crowdfunding, intenţii, antreprenoriat, teoria comportamentului planificat, educație antreprenorială, încredere percepută,risc perceput

Abstract:
Crowdfunding-ul a câștigat teren recent ca mijloc alternativ de finanțare, în special pentru întreprinderile nou-înființate și cele cu grad de risc ridicat. În această lucrare, analizăm intențiile studenților români și sud-coreeni de a folosi crowdfunding-ul în viitoarele lor proiecte. Folosind PLS-SEM (N=441), am investigat mai întâi influența variabilelor din cadrul Teoriei Comportamentului Planificat, atitudini, norme sociale, controlul comportamental perceput și a educației antreprenoriale asupra intențiilor antreprenoriale. În plus, am analizat influența încrederii și a riscului perceput, a aşteptărilor de performanță, a aşteptărilor de efort și a condițiilor facilitatoare asupra intențiilor de crowdfunding. În cele din urmă, am verificat intențiile antreprenoriale în corespondenţă cu intențiile de crowdfunding. Am constatat că atitudinile față de antreprenoriat, normele sociale și educația antreprenorială au o influență pozitivă, iar controlul comportamental perceput are o influență negativă asupra intențiilor antreprenoriale. În ceea ce privește intențiile de crowdfunding, acestea s-au dovedit a fi influențate pozitiv de aşteptările de performanță, încrederea și riscul perceput și intențiile antreprenoriale. Rezultatele sunt utile atât pentru educatorii care proiectează programe de învățământ superior în domeniul antreprenoriatului, cât și pentru proprietarii de platforme de crowdfunding în proiectarea funcționalităților și imaginii platformelor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert