Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Paradigma schimbării inegalității veniturilor. De la abordarea economică la partajarea responsabilităților

Autor:Claudia-Andreea Toma, Cristina Boboc, Valentina Vasile și Simona Ioana Ghiță

JEL:O15, C23, J30

DOI:10.24818/EA/2021/S15/964

Cuvinte cheie:inegalitatea veniturilor, coeficientul Gini, regresie pentru date de tip panel.

Abstract:
Această lucrare investighează dinamica asociată inegalității în statele membre ale UE. Variația coeficientului Gini este analizată din perspective diferite: creșterea economică, anumiți indicatori macroeconomici, mediul socio-demografic și mediul istoric, politic și cultural. Utilizarea modelului de regresie pentru date panel permite controlul efectelor specifice fiecărei țări, rezultatele arătând că, în contextul convergenței europene, factorii istorici, politici, culturali și socio-demografici au cel mai mare impact în ceea ce privește distribuția veniturilor. Pornind de la analiza complexă a evoluției inegalităților din ultima jumătate de secol și de la opiniile experților cu privire la relația dintre ultimele două crize (din 2008 și pandemia actuală) observăm schimbări importante, există o schimbare de paradigmă. Lucrarea propune o nouă abordare a paradigmei creșterii economice, bazată pe inversarea dinamicii inegalității veniturilor în secolul XXI și subliniază propria noastră viziune asupra politicilor de sprijin, pentru a atenua inegalitățile în creștere, în contextul proiectării unei strategii solide de reziliență și a dezvoltării durabile post-pandemice.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert