Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea rolului unui leader în formarea culturii organizaționale durabile

Autor:Dalia Streimikiene, Asta Mikalauskiene, Lina Digriene și Grigorios Kyriakopoulos

JEL:O10, D23, M14

DOI:10.24818/EA/2021/57/483

Cuvinte cheie:leadership, durabilitate, cultură organizațională, companii farmaceutice.

Abstract:
Cultura organizației durabile este unul dintre cele mai importante active necorporale și motorul competitivității organizațiilor. Scopul acestui articol este de a dezvălui rolul diferitelor forme de conducere în conturarea culturii organizaționale prin efectuarea unui studiu empiric în rețeaua companiilor farmaceutice, având o pondere ridicată a femeilor tinere care lucrează în astfel de companii din Lituania. Acesta este un sector foarte competitiv și are implicații importante asupra sănătății publice și a altor probleme de sustenabilitate, prin urmare acest domeniu a fost selectat pentru studiul empiric privind testarea impactului conducerii. Principalul accent al studiului cade asupra caracteristicilor personale ale liderului și impactul acestora asupra muncii în echipă și al relațiilor cu clienții, ce efect au managerii de sex masculin și feminin asupra culturii inovării în rețeaua companiilor farmaceutice și ce impact au caracteristicile liderului asupra culturii durabile a organizației și asupra obiectivelor de dezvoltare pe termen lung ale companiei. Rezultatele studiului au arătat că leadership-ul transformațional poate asigura o cultură organizațională mai eficientă decât liderul tranzacțional, deoarece un astfel de lider este orientat spre transformarea așteptărilor angajaților și poate crea mai multe oportunități pentru o cultură organizațională durabilă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert