Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sinergia Neoliberalismului, instituții alternative și criza de tranziție

Autor:Veselin Draskovic, Sergey A. Kravchenko și Milica Delibasic

JEL:O17, P37

DOI:10.24818/EA/2021/57/534

Cuvinte cheie:Neoliberalism, violență cvasi-neoliberală, instituții alternative, țări în tranziție, criză de tranziție.

Abstract:
Subiectul acestei lucrări este o critică a violenței cvasi-neoliberale a instituțiilor alternative, care sunt cel mai problematic și mai amenințător fenomen de frânare al tranziției. Au fost produse, întărite și reproduse de autoritățile majorității țărilor post-socialiste în ultimele trei decenii. Scopul acestei lucrări este de a demitiza neoliberalismul, absolutizările sale ideologice, filozofice și moniste, precum și manifestările cvasi-neoliberale, care în multe țări post-socialiste au fost realizate direct sub auspiciile instituțiilor alternative. De asemenea, obiectivul este de a face lumină asupra cauzelor crizei pe termen lung, a haosului, a violenței instituționale și a nelegiuirii și de a permite recunoașterea rețetelor prea vizibile (deși neclare), retorice și „mesianice”, care sunt, în fapt, cătușe de dezvoltare. Lucrarea se bazează pe două ipoteze: în primul rând, că instituțiile alternative au abuzat și au aservit instituțiile formale și informale în majoritatea țărilor în tranziție, ceea ce a dus la numeroase probleme economice și sociale, inclusiv amenințări la adresa statului de drept, a libertăților și a dezvoltării civilizaționale, și în al doilea rând, că a fost creat un mecanism de împiedicare tranzitorie, care a generat un mediu neo-exploatator, apologetic, neo-totalitar și de criză. Lucrarea folosește metode comune ale științelor economice și sociale, inclusiv metodele de generalizare, descriere, abstractizare, comparație, inducție și deducție. În concluzie, se afirmă că identificarea fenomenologică și demitizarea critică a conexiunilor de interes și condiționarea neoliberalismului, a instituțiilor alternative și a crizei au fost efectuate și că exponenții lor (presupuși reformatori și noi elite) au avut o impact extrem de negativ asupra dezvoltării sociale, economice, științifice, educaționale, culturale și instituționale, deoarece acestea le-au degradat și distrus.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert