Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O evaluare a Programului de Asistență Socială în Turcia în termeni de experiență pe piața muncii și de dobândire a abilităților profesionale

Autor:Bulent Arpat, Mete Kaan Namal, Mustafa Kocanci și Aynur Yumurtaci

JEL:E24, R23, J2, J21

DOI:10.24818/EA/2021/57/548

Cuvinte cheie:șomaj în rândul tinerilor, program de asistență socială, program de utilități, competențe profesionale, piața muncii

Abstract:
Dominanța educației bazate pe teorie nu este bine legată de practicile actuale. Astfel, cunoștințele furnizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior nu pot crea o valoare adecvată pe piață, ceea ce face ca șomajul tinerilor să devină o problemă cronică. Prin urmare, oportunitățile de plasare profesională în cadrul învățământului superior creează avantaje semnificative în timpul tranziției către piața muncii. Acest studiu își propune să evalueze eficiența Programului de Asistență Socială din Turcia, în care studenții lucrează la instituțiile publice în timpul educației universitare pentru a dobândi experiență, abilități profesionale și cunoștințe despre piața muncii. Cercetarea folosește metode mixte și o abordare transversală. În ceea ce privește analiza cercetării, sunt utilizate metode descriptive și inferențiale, precum și analiza conținutului. Descoperirile arată că, deși Programul de Asistență Socială a obținut realizări remarcabile pentru studenți cu privire la piața muncii, acesta este în mare parte inadecvat pentru dezvoltarea abilităților profesionale. Motivul este determinat ca o lipsă de suprapunere între domeniul educațional al elevilor și locul lor de muncă desemnat. Dacă programul este reproiectat în conformitate cu această abordare, s-ar putea prezice că va deveni proeminent ca o politică activă și robustă la locul de muncă în combaterea șomajului în rândul tinerilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert