Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Adoptarea soluțiilor bazate pe Internetul lucrurilor pentru case inteligente. Perspectiva utilizatorilor români

Autor:Irina Albăstroiu, Calcedonia Enache, Andrei Cepoi, Adrian Istrate și Teodora Liliana Andrei

JEL:L86, O33.

DOI:10.24818/EA/2021/57/325

Cuvinte cheie:Internet-ul Lucrurilor, casă inteligentă, dispozitiv inteligent, automatizare, monitorizare și control de la distanță.

Abstract:
IoT (Internet of Things, adică Internet-ul Lucrurilor) este un concept care defineşte o lume în care toate obiectele sunt conectate între ele prin intermediul Internet-ului. Posibilitatea dispozitivelor inteligente de a se conecta, a comunica și a transfera date a permis inovarea și dezvoltarea unor soluții diverse, destinate sectorului industrial, organizațiilor de business și consumatorilor finali. Dintre acestea, în cadrul acestui articol am ales să aducem în discuție soluțiile aferente caselor inteligente (smart home). Astfel, lucrarea noastră prezintă, în prima parte, delimitările conceptuale privind IoT, domeniile de aplicare și caracteristicile soluțiilor dedicate caselor inteligente, arătând că adoptarea soluțiilor IoT smart home a fost prea puțin abordată în literatura de specialitate. Majoritatea lucrărilor din domeniu insistă asupra aspectelor tehnice și tratează doar subsidiar aspectele privind nivelul de înțelegere a conceptului IoT smart home de către utilizatori potențiali sau efectivi și gradul de adoptare și utilizarea a acestor soluții. Pentru a acoperi aceste lacune identificate în literatura de specialitate, am prezentat, în partea a doua a lucrării, metodologia și rezultatele unei cercetări exploratorii de tip sondaj, realizate pe un eșantion de 471 de persoane, ce ne-a permis să identificăm caracteristicile socio-demografice ale respondenților ‒ utilizatori de soluții IoT, nivelul de înțelegere a conceptului IoT și de adoptare a soluțiilor din categoria smart home, precum și beneficiile și provocările asociate, din perspectiva utilizatorilor români. Am realizat și un model de regresie logistică binară, pentru o analiză aprofundată și pentru corelarea rezultatelor cercetării noastre cu cele ale altor studii în domeniu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert