Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori care influențeaza adoptarea internetului obiectelor în turism de către consumatorii români

Autor:Vasile Dinu, Sorin Paul Lazăr și Iustin Atanasiu Pop

JEL:Z32, Z33, C25

DOI:10.24818/EA/2021/57/360

Cuvinte cheie:Internetul obiectelor (IoT), turism, modelul logit ordonat, modelul Technology Acceptance Model (TAM)

Abstract:
Studiul examinează relația de cauzalitate dintre gradul de adoptare a Internetului obiectelor (IoT) în serviciile turistice și încrederea în aceste sisteme, pe de o parte, și comportamentele individuale ale consumatorilor interni, pe de altă parte. Factorii de influență sunt grupați în șase categorii: conștientizare, confidențialitate și siguranță, cost, comoditate, influență socială și obiceiuri. Fiecare categorie este descrisă de mai mulți itemi, iar corectitudinea agregării lor este testată cu coeficientul Cronbach alpha. Variabila dependentă este definită pe o scală ordinală, pentru a putea evalua progresiv gradul de adoptare a IoT. Metodologia de cercetare utilizează modelul logit ordonat, aplicat unei baze de date de 431 de turiști din România. Principalele rezultate arată influența semnificativă a variabilelor comportamentale legate de conștientizare, comoditate, obiceiuri și cost. Dintre factorii socio - demografici s-a pus în evidență rolul vârstei și al educației. Concluziile studiului fac recomandări de politici necesare pentru dezvoltarea sistemelor IoT în industria turistică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert