Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Adoptarea Tehnologiei Purtabile în Rândul Studenților Români: Un Model Structural Bazat pe TAM

Autor:Mihai Felea, Mihaela Bucur, Cristian Negruțiu, Maria Nițu și Dragoș Andrei Stoica

JEL:L86, O33, C12

DOI:10.24818/EA/2021/57/376

Cuvinte cheie:dispozitive purtabile, internetul lucrurilor (IoT), adoptarea tehnologiei, modelul de acceptare a tehnologiei (TAM), modelare prin ecuații structurale (SEM), metoda celor mai mici pătrate parțiale (PLS)

Abstract:
Internetul lucrurilor (Internet of Things ‒ IoT) a căpătat o atenție deosebită, atât din partea academică, cât și din partea companiilor și a industriilor, ca urmare a caracteristicilor și a oportunităților pe care această tehnologie le generează pentru utilizatorii finali și pentru mediul de afaceri. Astfel, crearea acestei rețele care conectează obiectele din jurul nostru a permis optimizarea și îmbunătățirea activităților din diverse domenii. Adaptarea și implementarea IoT în cadrul dispozitivelor inteligente purtabile a creat o piață importantă, ca urmare a popularității, a funcționalității și a utilizării acestor dispozitive în diverse activități profesionale și cotidiene. Scopul acestei lucrări a fost să analizeze adoptarea tehnologiei purtabile, în contextul mai larg al dezvoltării inovațiilor și tehnologiilor din domeniul IoT. A fost conceput și testat un model teoretic bazat pe Modelul de Acceptare a Tehnologiei (Technology Acceptance Model ‒ TAM) pentru a identifica relațiile dintre factorii care influențează atitudinea față de utilizare și intenția de utilizare a dispozitivelor purtabile. Datele necesare testării modelului au fost obținute printr-un sondaj în rândul studenților români. Rezultatele modelării prin ecuații structurale, (Structural Equation Modelling ‒ SEM), bazată pe metoda celor mai mici pătrate parțiale (Partial Least Squares ‒ PLS), au dus la acceptarea a opt ipoteze din cele nouă formulate, indicând faptul că cele trei variabile exogene (utilitatea percepută, bucuria percepută și atractivitatea vizuală a dispozitivelor purtabile) au o influență pozitivă semnificativă (cu o singură excepție) asupra variabilelor endogene (intenția de utilizare și atitudinea față de utilizarea a dispozitivelor purtabile).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert