Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inovarea modelului de afaceri pentru soluțiile IoT: un studiu exploratoriu al factorilor strategici și rezultatelor așteptate

Autor:Florin Sabin Foltean și Bogdana Glovațchi

JEL:M15, M31, O33

DOI:10.24818/EA/2021/57/392

Cuvinte cheie:Orientare proactivă spre piață; orientare spre tehnologie; orientare antreprenorială; capabilități adaptive de marketing; inovarea modelului de afaceri; Internetul obiectelor (IoT)

Abstract:
Inovarea modelului de afaceri este un factor cheie de succes pentru companiile IT care concurează în medii incerte din punct de vedere tehnologic. În pofida nevoii dezvoltatorilor de soluții IoT de a-și reînnoi modelele de afaceri pentru a crea în mod eficace valoare pentru clienți și pentru a capta valoare pentru companie, factorii strategici care conduc la inovarea modelelor de afaceri pentru soluțiile Internet of Things (IoT) au rămas până acum insuficient explorați. Lucrarea abordează această lacună în cunoaștere explorând factorii strategici ai inovării modelului de afaceri și rezultatele acesteia din perspectiva teoriei RBV (Resource-Based View). Fundamentul teoretic al acestei cercetări îl reprezintă literatura inovării modelului de afaceri și literatura de marketing strategic. În explorarea empirică a factorilor strategici ai inovării modelului de afaceri am adoptat o strategie de cercetare calitativă având drept fundament metodologic Grouded theory. Mai concret, am realizat 12 interviuri semistructurate cu manageri de top ai unor companii care au dezvoltat soluții IoT și care operează în România. Orientarea proactivă spre piață, orientarea spre tehnologie, orientarea antreprenorială și capabilitățile adaptive de marketing au fost identificate ca fiind principalii factori strategici ai inovării modelului de afaceri, iar avantajul competitiv și satisfacția clienților ca principalele rezultate așteptate de către manageri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert