Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Internetul obiectelor (Iot), provocări și perspective în România: o cercetare calitativă în industrie

Autor:Silviu-Gabriel Szentesi, Lavinia Denisia Cuc, Ramona Lile și Paul Nichita Cuc

JEL:O14

DOI:10.24818/EA/2021/57/448

Cuvinte cheie:internetul obiectelor (IoT), internet industrial (IIoT), interviu semi-structurat, riscuri percepute, ipoteze, perspective IoT

Abstract:
Se constată la nivel național insuficiența unor studii care să ofere răspunsuri științifice la probleme cum ar fi: siguranța, securitatea și confidențialitatea datelor, viabilitatea din punct de vedere economic și impactul, privind interconectarea prin internet a dispozitivelor și a echipamentelor denumite Internetul obiectelor, iar în limba engleză Internet of Things. Implementarea în industrie, transporturi și în serviciile conexe, a sistemului Internet of Things este relativ nouă fiind cunoscută și dezvoltată de către firmele din România mai mult în ultimii cinci ani, conform studiului nostru. Cercetarea științifică realizată s-a bazat pe metoda interviului semi-structurat, înregistrat audio și video prin interfața Zoom. Prelucrarea datelor s-a realizat prin metode statistice avansate în programul R. Datele obținute în cadrul studiului oferă informații relevante la nivelul utilizatorilor din domeniile analizate pe baza unei cercetări calitative și permite crearea unei prime impresii privind situația implementării Internetului Obiectelor în România, aspect care să stea la baza inițierii unor cercetări cantitative mai focalizate privind toate implicațiile dezvoltării și utilizării interconectării dispozitivelor prin internet sau prin alte sisteme de acces la interconectare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert