Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinanți socio-economici și financiari și efecte spațiale pe piețele europene de asigurări private de sănătate

Autor:Gabriela Mihaela Mureșan, Cristian Mihai Dragoș, Codruța Mare, Simona Laura Dragoș și Alexandra Pintea

JEL:G22, C21

DOI:10.24818/EA/2021/56/290

Cuvinte cheie:asigurare privată de sănătate, metoda White OLS, ecometrie spațială, contagiune spațială, clusterizare.

Abstract:
Între țările europene se constată o variație foarte mare a dezvoltării asigurărilor private de sănătate (PHI). Utilizand date furnizate de Insurance Europe, World Bank și Standard and Poor’s pentru 30 de țări europene, cercetarea noastra investighează principalii factori de influență ai mărimii acestor piețe. Pe lângă unii factori economico-sociali, este pus în evidență și rolul dimensiunii agregatelor macrofinanciare naționale. Pentru relaxarea constrângerilor datorate fenomenului de multicoliniaritate, folosim ca variabile explicative indicatori agregați, atât calculați de instituții financiare, cât și de catre noi, pe baza unor itemi componenți, folosiți ca variabile proxy pentru diferite componente ale sistemului financiar la nivel national. Folosind regresii cross-section cu corecții White pentru heteroscedasticitate și elemente de econometrie spațială, analizăm și posibilele fenomene de clusterizare și contagiune comportamentală între țările din eșantion.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert