Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Antreprenoriat asociat imigranților în România: bune practici specifice întreprinzătorilor imigranți din Orientul Mijlociu

Autor:Ozgur Ozmen, Raluca Mariana Grosu și Mariana Dragusin

JEL:F22, J15, M10, M20, O15

DOI:10.24818/EA/2021/56/260

Cuvinte cheie:migrație, antreprenoriat, antreprenoriat asociat imigranților, întreprinzător imigrant, România, imigranți din Orientul Mijlociu

Abstract:
Antreprenoriatul asociat imigranților reprezintă un subiect de mare importanță societală și academică. Pentru o țară gazdă, eforturile întreprinzătorilor imigranți reprezintă, în multe situații, o pârghie subutilizată pentru relansare economică locală și regională. Pe baza unei cercetări complexe de teren efectuată în perioada iulie 2017 - decembrie 2018, prezenta lucrare abordează antreprenoriatul asociat imigranților în România, cu accent asupra întreprinzătorilor imigranți din Orientul Mijlociu. Cercetarea noastră de teren de natură calitativă, bazată pe mai multe metode de culegere a datelor – interviuri semi-structurate, observații și discuții informale – a avut în vedere 97 de afaceri deținute de imigranți, vizând analiza fenomenului din perspective diferite: economică, socială, culturală, politică și instituțională. Cu scopul de a identifica cele mai bune practici pe baza experiențelor întreprinzătorilor din eșantion, rezultatele cercetării prezentate în această lucrare evidențiază atât aspecte de natură descriptivă, cât și practică. Particularitățile legate de migrație, profilul întreprinzătorilor, obstacolele întâlnite în afaceri, practicile de afaceri sau perspectivele și comparații ale mediului de afaceri românesc cu cel din țara de origine reprezintă doar câteva exemple de aspecte abordate în detaliu în lucrare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert