Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rezultatele pozitive și negative ale justiției organizaționale sunt condiționate de schimbul leader-membru?

Autor:Or Shkoler, Aharon Tziner, Cristinel Vasiliu și Claudiu-Nicolae Ghinea

JEL:D23, M54, O15

DOI:10.24818/EA/2021/56/240

Cuvinte cheie:comportament contraproductiv de lucru (CWB), schimb lider-membru (LMX), mediere moderată, comportament de cetățenie organizațională (OCB), justiția organizațională, motivația muncii.

Abstract:
Locul de muncă este complex, cuprinzând multe entități (abstracte și tangibile) –stări afective, atitudini și percepții, dar și lucrătorii și managerii înșiși, precum și comportamentele lor. Înțelegerea legăturii dintre ele este vitală pentru prosperitatea organizațională. În lucrarea actuală, percepțiile justiției organizaționale sunt cercetate ca un precursor a două rezultate importante – comportamentul de cetățenie organizațională și comportamentul contraproductiv de lucru. În acest scop, a fost realizată o cercetare în doi pași pentru a testa un model de mediere moderată. În primul rând, a fost realizat un studiu pilot cu 93 de angajați români, urmat de un studiu mai amplu, constând din 3293 lucători români. Au existat diferențe distincte între cele două studii. Sunt discutate implicații, limitări și sugestii pentru cercetări viitoare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert