Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul utilizării inteligenței artificiale asupra comerțului digital în România

Autor:Adrian Micu, Angela-Eliza Micu, Marius Geru, Alexandru Căpățînă și Mihaela-Carmen Muntean

JEL:M31, M15, O33

DOI:10.24818/EA/2021/56/137

Cuvinte cheie:e-commerce, m-commerce, inteligența artificială, automatizarea marketingului.

Abstract:
Obiectivul prezentului studiu constă în identificarea instrumentelor folosite în comerțul digital pentru optimizarea campaniilor de marketing. Au fost identificate în literatura de specialitate procese manageriale și de marketing ce pot fi optimizate folosind inteligența artificială, pe baza cărora a fost proiectat un chestionar în vederea realizării unei cercetări cantitative. Eșantionul folosit în cercetare este alcătuit din 201 manageri de firme care au activitate în domeniul comerțului electronic, și au firma activă în anul 2020 cu cel puțin un angajat. În cadrul articolului sunt evidențiate instrumentele manageriale folosite în promovarea produselor în mediul online și procese de business pe care aceștia doresc să le optimizeze folosind inteligența artificială. Totodată, pentru realizarea studiului cantitativ s-au stabilit trei ipoteze pentru identificarea motivației de a achiziționa online, precum și metodele folosite de managerii magazinelor online în procesul de comunicare. Limitele acestui studiu sunt determinate de faptul că este analizată doar perspectiva managerială, fără a se ține cont de percepția consumatorului final, care ar putea avea implicații de natură etică. Optimizarea fluxului stocurilor și a proceselor logistice va face obiectul unor cercetări viitoare considerând că este principala nevoie a managementului rezultată din cercetarea cantitativă.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert