Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul inteligenței artificiale asupra identității consumatorilor și a abilităților umane

Autor:Corina Pelau, Irina Ene și Mihai-Ionuț Pop

JEL:M21, M31

DOI:10.24818/EA/2021/56/33

Cuvinte cheie:inteligența artificială, roboți, consumatori, cerc social, identitatea consumatorului, abilități umane

Abstract:
Dezvoltarea inteligenței artificiale reprezintă una din principalele paradigme ale societății contemporane, care va schimba în mod radical existența indivizilor și a societății din care facem parte și va avea efecte importante asupra economiei. Utilizarea inteligenței artificiale în activitatea cotidiană a consumatorilor și în relația dintre companii și consumatori are o serie de avantaje cum ar fi o eficiență sporită, un grad ridicat de fascinație în interacțiune, dar în același timp există și o serie de temeri legate de evoluția viitoare a acesteia. Prin capacitatea mai mare de stocare de date despre comportamentul indivizilor și prin rapiditatea prelucrării acestor date, există un risc ca formele de inteligență artificială să devină mai inteligente decât oamenii și astfel să intervină în deciziile luate de aceștia. Prin utilizarea permanentă a inteligenței artificiale, există un risc mare de manipulare a consumatorilor precum și un grad ridicat de dependență a acestora față de tehnologiile inteligente. Această relație apropiată dintre utilizator și inteligența artificială poate reduce abilitățile cognitive ale individului și poate să îi afecteze modul de gândire, personalitatea și relațiile cu cercul social. În această lucrare este prezentat un model de mediere între eficiența și fascinația față de inteligența artificială și percepția consumatorilor de păstrarea a identității și a abilităților umane, având ca mediator influența și modelul cercului social. Rezultatele cercetării arată că un grad mai ridicat de eficiență și fascinație, precum și o influență pozitivă din partea cercului social reduc percepția consumatorilor de pierdere a abilităților umane în relația cu inteligența artificială. Mai mult de atât, cercul social mediază relația dintre eficiența și fascinația produse de inteligența artificială și percepția de păstrare a abilităților umane.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert