Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Natura profundă a legăturii dintre impactul utilizării inteligenţei artificiale în comerţul cu amănuntul şi percepţiile consumatorilor cu privire la inteligenţa artificială pe calea către următorul normal

Autor:Theodor Purcărea, Valeriu Ioan-Franc, Ştefan-Alexandru Ionescu și Ioan Matei Purcărea

JEL:D12, L81, M31, O33

DOI:10.24818/EA/2021/56/9

Cuvinte cheie:inteligenţa artificială; comerţul cu amănuntul, comportamentul de cumpărare şi consum, percepţiile consumatorilor cu privire la inteligenţa artificială, magazinul viitorului, următorul normal

Abstract:
Scopul acestei lucrări este de a investiga impactul utilizării inteligenţei artificiale în comerţul cu amănuntul asupra comportamentului de cumpărare şi consum, înţelegând mai bine cum percep consumatorii inteligenţa artificială pe calea către următorul normal. Parteneriatul dintre consumator şi tehnologie confirmă reinventarea organizaţiilor de comerţ cu amănuntul, avansarea comercianţilor cu amănuntul pe această cale implicând acționarea asupra noilor modele şi comportamente considerând adoptarea noii tehnologii în contextul COVID-19. Pe baza unui studiu cuprinzător al literaturii ştiinţifice privind impactul inteligenţei artificiale în comerţul cu amănuntul autorii au recurs la derularea unei cercetări de natură cantitativă pentru a demonstra natura legăturii dintre acest impact şi percepţiile consumatorilor cu privire la inteligenţa artificială. Colectarea datelor s-a realizat prin sondaj efectuat într-un lanţ de supermarket în Romania, percepţiile consumatorilor cu privire la inteligenţa artificială fiind considerate măsuri centrale de evaluare a utilizării cu succes a interacţiunilor mijlocite de inteligenţa artificială în contextul convergenţei conectare-deconectare confirmată de magazinul viitorului şi de utilizarea de către consumatori a telefoanelor mobile în călătoria lor de cumpărare omnicanal. Prezenta cercetare, ale cărei rezultate au fost validate, oferă comercianţilor cu amănuntul o vedere profundă în privinţa schimbării comportamentului de cumpărare şi de consum în România pe calea către următorul normal.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert