Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influența investiției masive în muncă asupra satisfacției muncii și a intenției de părăsire a locului de muncă în România

Autor:Marcela-Sefora Nemțeanu și Dan-Cristian Dabija

JEL:J28, J63

DOI:10.24818/EA/2020/S14/993

Cuvinte cheie:investiția masivă în muncă, angajamentul în muncă, workaholismul, satisfacția muncii, intenția de părăsire a locului de muncă, România.

Abstract:
Studierea fenomenului investiției masive în muncă pe o piață emergentă (România) este necesară datorită practicii frecvente a angajaților care lucrează suplimentar, a satisfacției relativ reduse resimțite de aceștia comparativ cu colegii lor care activează pe piețe dezvoltate, a remunerației simțitor mai scăzute pentru același efort de muncă etc. Astfel, scopul cercetării este de a evidenția impactul formelor investiției masive în muncă (workaholismul și angajamentul în muncă) asupra satisfacției muncii și a intenției de părăsire a organizației în România. În acest sens, pe baza Teoriei Atribuirii, autorii au recurs la o cercetare exploratorie de natură cantitativă printre angajații cu contract de muncă din România. Datele au fost culese cu ajutorul unui chestionar aplicat online, fiind analizate din perspectiva validității, reliabilității și consistenței interne în SPSS, iar ipotezele au fost testate cu ajutorul modelării prin ecuații structurale (AMOS). Rezultatele obținute arată că satisfacția muncii este influențată atât de angajamentul în muncă, cât și de munca excesivă (workaholism). Cu cât o persoană este mai implicată în activitatea pe care o derulează, cu atât mai redusă va fi intenția sa de părăsire a locului de muncă, intenția de părăsire a organizației stând în strânsă legătură cu munca excesivă, parte componentă a workaholismului. Din perspectivă managerială, lucrarea contribuie la mai buna înțelegere a modului în care angajamentul în muncă și workaholismul prin munca excesivă influențează rezultatele muncii, reliefând posibile căi pentru îmbunătățirea gestiunii resurselor umane în organizații.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert