Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepții privind profilul unui manager de proiect ideal

Autor:Mihaela Luțaș, Răzvan Nistor, Marius Radu și Ioana Beleiu

JEL:J24, M12, M51.

DOI:10.24818/EA/2020/54/608

Cuvinte cheie:proiect, manager de proiect, certificare în management de proiect, profil, selecție.

Abstract:
În prezent, proiectele reprezintă un mijloc comun de organizare a activităților în toate domeniile, iar managementul proiectelor este un subiect de cercetare actual. În timp ce resursa umană este considerată cea mai valoroasă resursă a unei organizații, managerii de proiect pot fi văzuți ca actori cheie pentru succesul proiectelor, un subiect de interes deosebit datorită numărului mare de proiecte care eșuează. Cercetarea urmărește să identifice profilul unui manager de proiect ideal, prezentând o imagine de ansamblu a studiilor privind profilul unui bun manager de proiect și, pe de altă parte, analizând percepția persoanelor din conducerea organizațiilor și a specialiștilor în resurse umane cu privire la profilul managerului de proiect. Metoda de cercetare se bazează pe analiza conjoint, pentru o abordare mai realistă. Astfel, un set controlat de profiluri diferite de candidați pentru poziția de manager de proiect este prezentat în perechi respondenților, cărora li se cere să își exprime preferința. Drept urmare, articolul propune un instrument aplicabil în cadrul oricărei organizații, pentru a identifica profilul managerului de proiect cel mai potrivit pentru rol. În primul rând, cercetarea empirică oferă dovezi că persoanele implicate în selecția managerilor de proiect percep diferit valoarea educației, a certificării, a experienței sau a abilităților. În al doilea rând, cercetarea arată că certificările de management de proiect sunt relevante în selecția managerilor de proiect și sunt mult apreciate în întreaga lume. Deși fiecare proiect necesită competențe și abilități specifice pentru managerul de proiect, cercetarea determină un profil preferat bazat pe percepția a peste o sută de respondenți implicați în procesul de selecție al managerilor de proiect.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert