Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea cantitativă a dinamicii transportului feroviar de mărfuri

Autor:Romualdas Ginevičius și Gintaras Sinkevičius

JEL:R1, R4, C6

DOI:10.24818/EA/2020/54/579

Cuvinte cheie:transport feroviar, piețe internaționale, dinamica transportului feroviar de mărfuri, economie, internaționalizare, dezvoltare durabilă, intensitatea transportului, dinamica transportului, uniformitatea transportului

Abstract:
Transportul feroviar de marfă este unul dintre cei mai importanți factori în dezvoltarea economică a unei țări; prin urmare, o analiză cuprinzătoare a dezvoltării acestuia are o semnificație importantă, atât din punct de vedere științific, cât și practic. Baza unei astfel de analize poate fi reprezentată de posibilitatea de a măsura tendințele de dezvoltare a transportului. Acestea s-au reflectat în mod obiectiv în dinamica activității de transport în perioada analizată. Dinamica a fost reflectată de doi indicatori: nivelul și intensitatea operațiunilor de transport. Coerența operațiunilor de transport poate fi determinată ca raportul dintre mărimea intervalului de timp și dimensiunea traiectoriei dezvoltării efective. Intensitatea transportului poate fi determinată ca raportul dintre cantitatea de expediere la sfârșitul perioadei, comparativ cu aceeași valoare la începutul perioadei luate în considerare. Calculele au arătat că există o legătură destul de puternică între PIB pe cap de locuitor pentru țară și dinamica transportului feroviar de mărfuri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert