Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Importanța noilor întreprinderi dezvoltate în mediul academic pentru dezvoltarea regională sustenabilă

Autor:Aleksandar Vekic, Vladimir Djakovic, Jelena Borocki, Wlodzimierz Sroka, Jozsef Popp și Judit Olàh

JEL:L26, M13, M15, O30, Q55

DOI:10.24818/EA/2020/54/533

Cuvinte cheie:Indice global de inovație, tehnologii informaționale și de comunicații, inovare, start-up și spin-off în mediul academic, măsuri sustenabile, universitate sustenabilă

Abstract:
Înființarea de noi întreprinderi are o influență directă asupra creșterii economice din fiecare țară. Aceasta se referă în special la nivelul șomajului și la venitul net al angajaților. Având în vedere aceste fapte, cele două obiective ale lucrării sunt: 1) prezentarea nivelului de inovare din 14 țări din Sud-Estul Europei și a două țări suplimentare: Polonia și Ungaria pe baza clasamentului general, precum și a tehnologiilor informaționale și de comunicații (TIC), accesul și utilizarea TIC; și 2) să prezinte dezvoltarea și performanța start-up-urilor și spin-off-urilor din sectorul TIC create de Universitatea din Novi Sad (Serbia) care i-au permis să devină o universitate sustenabilă. Totodată, am utilizat diverși indicatori precum numărul total de noi întreprinderi, numărul de angajați, veniturile totale și marja medie de profit brut, pentru a analiza gradul de înființare, dezvoltare și durabilitate al start-up-urilor și spin-off-urilor dezvoltate în mediul academic. Studiul arată că măsurile durabile, în special start-up-urile și spin-of-urile, au un rol foarte important în creșterea economică sustenabilă (locală, națională și regională) și reprezintă un motor important al inovației. Ele prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea durabilă a universității.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert