Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Identificarea promotorilor comportamentului sustenabil al studenților: un studiu empiric

Autor:Dan Dacian Cuzdriorean, Szilveszter Fekete și Alina Beattrice Vladu

JEL:Q01, I20, M41

DOI:10.24818/EA/2020/54/432

Cuvinte cheie:universitate sustenabilă, comportament sustenabil, dezvoltare sustenabilă, studenți, studii superioare, România.

Abstract:
Studiul de față a examinat factori precum mediul de viață, educația, presiunea socială și măsurile întreprinse de către guvern în domeniul dezvoltării sustenabile, din perspectiva promotorilor comportamentului sustenabil al studenților. În acest sens, a fost întreprins un sondaj într-una dintre cele mai mari universități din România. Rezultatele obținute de către noi au demonstrat ca având un impact semnificativ doar educația și mediul de viață. Studiul nostru își propune să ofere un punct de referință în măsurarea eforturilor viitoare întreprinse de universități în demersul lor de a deveni sustenabile. Prin examinarea punctelor de vedere ale studenților cu privire la dezvoltarea sustenabilă, studiul de față acoperă un segment cvasi-inexistent în literatura academică. Importanța studiului nostru se bazează în principal pe teoria comportamentului planificat (Ajzen, 1991), din domeniul psihologiei sociale, cea care leagă atitudinile indivizilor de comportamentul lor. Sunt discutate și implicațiile rezultatelor noastre.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert