Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cum apreciază studenții sustenabilitatea universității lor? O comparație între studenții olandezi și români de la facultățile economice

Autor:Florentin Popescu, Tudor Edu, Iliuţă Costel Negricea, Răzvan Zaharia și Rodica Milena Zaharia

JEL:Q01, Q56, I29

DOI:10.24818/EA/2020/54/411

Cuvinte cheie:universitate sustenabilă, dezvoltare sustenabilă, opinia studenţilor, Olanda, România

Abstract:
Acest articol este exploratoriu în esența sa și își propune să analizeze sustenabilitatea universităților în cazul a trei instituții de învățământ superior: o universitate din Olanda și două universități din România. Principalul accent este pus pe conștientizarea conceptului de universitate sustenabilă în rândul studenților și pe percepția pe care o au studenții despre universitatea lor: consideră universitatea lor ca fiind una sustenabilă? De ce? Consideră ei că sunt educați să acționeze ca viitori oameni de afaceri sustenabili? Există un interes din ce în ce mai mare în cercetarea percepției studenților cu privire la sustenabilitatea universităților. Studenții sunt factorii cheie; ei reprezintă viitorii oameni de afaceri, angajați, manageri sau antreprenori, responsabili pentru dezvoltarea sustenabilă. Prin urmare, universitățile trebuie să construiască o „mentalitate sustenabilă” pentru absolvenții lor. Această cercetare, cu privire la percepția studenților referitoare la universitatea sustenabilă, are două faze. Prima a implicat o analiză a datelor secundare, bazată pe informațiile online furnizate de către universități, pentru a evalua sustenabilitatea acestora pe baza adaptării conceptului spiralei Deming (planificare, operaţionalizare, raportare și inovare). A doua fază a implicat o cercetare calitativă în rândul studenților din cele trei universități, bazată pe focus grupuri, despre conștientizarea conceptului de universitate sustenabilă, cum își percep propria universitatea din punct de vedere al sustenabilității și cât de pregătiți consideră că sunt pentru a acționa ca viitoare persoane responsabile. Cercetarea prezintă comparații între universități. Concluziile discută soluțiile posibile pentru ca universitățile să devină mai sustenabile și sunt identificate bune practici care pot fi împărtășite între universități.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert