Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza și modelarea factorilor de influență în configurarea unei universități sustenabile. Studiu de caz: universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava

Autor:Daniela Mihaela Neamţu, Ruxandra Bejinaru, Cristian Valentin Hapenciuc, Iulian Condratov și Pavel Stanciu

JEL:I25, J24, L26, Q01.

DOI:10.24818/EA/2020/54/391

Cuvinte cheie:universitatea antreprenorială, factori de influenţă, dezvoltare sustenabilă, competențe antreprenoriale, agenţi ai schimbării.

Abstract:
Universitățile creează programe de studiu și organizează activități extracurriculare pentru a pregăti generațiile viitoare de profesioniști, de lideri politici și sociali pentru acțiuni responsabile spre dezvoltarea sustenabilă. Scopul acestei cercetări este de a identifica principalii factori determinanţi şi nivelul acestora de influenţă, în ceea ce priveşte încadrarea strategiilor Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în tiparul universităţii sustenabile. Prin intermediul acestei cercetări am explorat, din perspectiva studenţilor şi masteranzilor ca principali stakeholderi, modul în care Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava dezvoltă şi susţine programe educaționale și extracurriculare, în vederea formării competențelor necesare pentru o dezvoltare sustenabilă. Am întreprins o cercetare de tip exploratoriu, ale cărei rezultate le-am procesat prin intermediul analizei factoriale și a regresiei logistice, derulate cu ajutorul SPSS v.20. Concluziile sugerează că universitatea analizată aplică strategii în direcţia dezvoltării competenţelor antreprenoriale, în primul rând a studenţilor şi masteranzilor, pentru ca pe termen lung să asigure o dezvoltare sustenabilă în direcția provocărilor sociale și de mediu. Rezultatele cercetării au implicații practice pentru universități și pot susține avansarea programelor educaționale legate de dezvoltarea sustenabilă astfel încât studenţii să devină agenţi ai schimbării.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert