Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Entomofagia – o soluție viabilă pentru susținerea securității alimentare

Autor:Violeta Elena Simion, Rocsana Țoniş Bucea-Manea, Amfim Adriana, Oliva Maria Dourado Martins, Blagica Sekovska și Irina Dijmărescu

JEL:M3, I1, Q1, Q570

DOI:10.24818/EA/2019/51/462

Cuvinte cheie:entomofagia, securitate alimentară, insecte comestibile, consumatori români

Abstract:
Entomofagia sau practica consumului de insecte comestibile este cunoscută şi practicată de milenii la popoare din întreaga lume şi începe să fie tot mai mult luată în considerare şi în ţări în care consumul de insecte este considerat un comportament alimentar exotic ori evoluţia societăţii începe să-l impună. Securitatea alimentară este o condiţie primordială a bunăstării populaţiei şi poate fi realizată prin valorificarea corespunzătoare a resurselor naturale de care dispune agricultura României. Abordarea şi dezvoltarea acesteia trebuie să se facă în două direcţii puternic interrelaţionate una cu cealaltă, respectiv una cantitativă și cealaltă calitativă. Aspectul cantitativ privește cu prioritate asigurarea cantității necesare de alimente pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale unei populații de referință, în timp ce aspectul calitativ se concentrează pe valoarea nutritivă a alimentelor pe care le consumă populația, astfel încât starea de sănătate a acesteia să nu fie afectată sau pusă în primejdie. Având în vedere cele două aspecte mai sus menționate considerăm că practica consumului de insecte comestibile prezintă o serie de avantaje, atât cantitative cât și calitative, care nu trebuie neglijat în asigurarea securității alimentare. Inovaţia trebuie implementată pe tot parcursul filierei agroalimentare, iar entomofagia poate fi una din soluțiile viabile în susţinerea securităţii alimentare. Pentru a scoate în evidență importanța entomofagiei în asigurarea securității alimentare, lucrarea aduce în prim-plan o serie de aspecte privind recenzia literaturii științifice în domeniu, valoarea nutrivă a insectelor, impactul producerii hranei din insecte asupra mediului și atitudinea consumatorilor față de de entomofagie. În finalul lucrării se face o scurtă cercetare pentru a evalua în ce măsură consumatorii români sunt pregătiţi pentru acceptarea insectelor comestibile în hrana lor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert