Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Asocierea responsabilității sociale corporative cu reputația și brandul firmei

Autor:Jintao Lu, Licheng Ren, Yifan He, Wenfang Lin și Justas Streimikis

JEL:Q01, Q35, Q51

DOI:10.24818/EA/2019/51/442

Cuvinte cheie:reputație corporativă, brand corporativ, imagine corporativă, responsabilitate socială corporativă.

Abstract:
Nu există acorduri între oamenii de știință în ceea ce privește relațiile dintre responsabilitatea socială corporativă (CSR), identitatea corporativă și imaginea corporativă (CI), reputația corporativă (CR) și brandul corporativ (CB), nici în ceea ce privește impactul lor comun. De asemenea, definirea acestor termeni provoacă numeroase dezbateri în rândul oamenilor de știință. Lucrarea analizează relația dintre CSR, imaginea corporativă, reputația corporativă și brandul corporativ și rezultatele acestora legate de avantajele financiare și de altă natură ale firmei și societății. Au fost analizate principalele studii care se ocupă de acest subiect și s-a dezvoltat un model teoretic care leagă aceste sintagme. Modelul propus poate fi utilizat pentru efectuarea de studii empirice în anumite industrii și ramuri ale economiei pentru a evalua principalele măsuri de creștere a reputației corporative și de maximizare a rezultatelor sale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert