Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dobândirea cunoștințelor privind standardele în era digitală

Autor:Ivana Mijatović, Biljana Tošić și Milan Jovanović

JEL:D83, L15, L25, O33.

DOI:10.24818/EA/2019/51/427

Cuvinte cheie:standarde, IMM-uri, certificare, cunoaștere, era digitală.

Abstract:
Cunoașterea din surse externe a fost recunoscută ca fiind esențială pentru îmbunătățirea capacității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) de a fi competitive pe piața mondială. Scopul acestei lucrări este de a explora principalii factori care influențează alegerea IMM-urilor în privința sursei dominante de obținere a informațiilor și cunoștințelor despre standarde. Metoda de cercetare, cea a sondajului prin chestionar, a fost utilizată pentru a obține răspunsuri din partea reprezentanților a 130 de IMM-uri care operează în Serbia. Constatările noastre indică patru surse de obținere a informațiilor, anume: site-uri relevante, servicii de consultanță, informații de la clienți, precum și informații primite de la partenerii de afaceri. Rezultatele cercetării au indicat că IMM-urile mai mari, cu o tradiție mai îndelungată în afaceri, vor avea mai multe șanse să utilizeze site-urile web ca sursă primară pentru a obține cunoștințe despre standarde. IMM-urile interne își bazează deciziile de a angaja consultanți, în principal, pe seama unei percepții negative asupra standardelor. Utilizarea informațiilor de la clienți drept sursă dominantă pentru transferul de cunoștințe despre standarde este influențată de experiența IMM-urilor în afaceri și de percepția negativă a beneficiilor standardelor. În era digitală, IMM-urile încă suferă din cauza lipsei de resurse sau de capacități de a utiliza Internetul pentru a obține informații și cunoștințe despre standarde.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert