Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Hărțuire și bullying în rândul studenților din instituțiile de învățământ superior: manifestări singulare de hărțuire și bullying luând în considerare variabile demografice

Autor:Jolita Vveinhardt, Vilija Bite Fominiene, Regina Andriukaitiene și Dalia Streimikiene

JEL:I20, I23, O15, P46.

DOI:10.24818/EA/2019/51/409

Cuvinte cheie:hărțuire, bullying, variabile demografice, instituții de învățământ superior, universității, studenți.

Abstract:
Scopul cercetării este de a analiza cazurile singulare de hărțuire și bullying în relațiile dintre studenți și de a le compara, luând în considerare aspecte ce țin de variabilele socio-demografice. Au fost chestionați 623 de studenți ce studiază la instituțiile de învățământ superior din Lituania. S-a determinat o dependență a hărțuirii și bullying-ului de vârsta respondenților: acestea au fost mai des resimțite de studenții cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, în timp ce studenții mai în vârstă au avut mai puține plângeri. Studenții mai în vârstă au iterat mai des ideea implicării active a instituțiilor de învățământ superior în prevenirea relațiilor negative. Femeile au manifestat mai multă inițiativă în căutarea de ajutor, spre deosebire de bărbați, experiența acestora referitoare la relații negative fiind mai ridicată în trecut. Hărțuirea și bullying-ul au fost mai des experimentate de studenții care studiază la colegii, spre deosebire de cei care studiază la universități. Rezultatele cercetării au o semnificație deosebită în încercarea de a percepe mai bine impactul hărțuirii și al bullying-ului în instituțiile de învățământ superior asupra variabilelor demografice și a relațiilor interpersonale negative experimentate la vârste școlare. Aceste informații sunt folositoare instituțiilor de învățământ superior care pregătesc și dezvoltă acțiuni de prevenire a hărțuirii și a bullying-ului
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert