Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Gestionarea politicilor alimentare în contextul crizei pestei porcine africane printr-un model statistic de sustenabilitate alimentară

Autor:Valentin Marian Antohi, Monica Laura Zlati, Roxana Sârbu, Silvius Stanciu, Florina Oana Virlănuță și Sorin Anagnoste

JEL:Q18, E21

DOI:10.24818/EA/2019/51/329

Cuvinte cheie:politici alimentare, pesta porcină africană, ferme suine, model statistic de sustenabilitate alimentară, efecte economice

Abstract:
Politicile alimentare vizează asigurarea necesarului de consum pentru o populație existentă într-un teritoriu vizat. În general politicile alimentare sunt construite pe principii de perpetuare continuă și de producție a alimentelor necesare pe baza unui fond de resurse naturale disponibile la un moment dat. Incidentele critice de securitate alimentară, în particular crizele epidemiologice manifestate în sectorul producției zootehnice dintr-o zonă geografică pot afecta semnificativ resursele de hrană ale populației și politicile agroalimentare locale și naționale. În aceste situații sunt necesare adaptări ale strategiilor statale de securitate alimentară, în contextul aplicării unor măsuri specifice de biosecuritate pentru limitarea efectelor epidemiologice, protejarea fondului alimentar neafectat și al reducerii impactului negativ asupra surselor locale de producție agroalimentară. Obiectivul principal al studiului a fost analiza politicilor alimentare din România în contextul manifestării recente a epidemiei de Pestă Porcină Africană. Pe baza documentării bibliografice și a prelucrării informațiilor oficiale referitoare la efectele epidemiei asupra exploatațiilor de suine, autorii au propus un model statistic de sustenabilitate alimentară, cu aplicabilitate practică în evaluarea și cuantificarea efectelor crizei pestei porcine africane la nivelul României. Rezultatele studiului au arătat posibilitatea modelarii statistice a indicatorilor de securitate alimentară la nivel național în situația manifestării unor incidente critice pe lanțul agroalimentar. Simularea aplicării modelului realizat a scos în evidență potențiale efecte economice benefice prin modificarea politicilor alimentare ale României. Rezultatele cercetării au caracter de noutate la nivel național, având un potențial impact pozitiv asupra cercetării științifice în domeniul economic și al producției agroalimentare. Modelul statistic realizat poate fi util agenților economici și în special autorităților naționale pentru ajustarea politicilor alimentare în situațiile critice de securitate alimentară, în vederea limitării fenomenelor de destabilizare a pieței de consum și al evitării unor posibile derapaje economice datorate unor situații de criză în sectorul producției animaliere.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert