Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinarea poziției României în Europa în funcție de Indicele Global Optimizat de Securitate Alimentară în anul 2018

Autor:Cristina Năftanăilă, Odi Mihaela Zărnescu, Laurentia Avram, Viorica Braga, Robert Dragomir și Elena Gurgu

JEL:Q11, Q17, Q18.

DOI:10.24818/EA/2019/51/294

Cuvinte cheie:securitate alimentară, indicele global de securitate alimentară (GFSI), indicele global optimizat aferent GFSI, disponibilitate hrană, accesibilitate hrană, resurse naturale, calitatea și siguranța alimentelor.

Abstract:
În articolul de față ne-am propus să facem o analiză a modului în care indicele global de securitate alimentară (Global Food Security Index – GFSI) a evoluat la nivelul țărilor europene, în intervalul de timp 2012-2018. În acest sens am avut ca punct de plecare Raportul privind indicele global de securitate alimentară 2018 (The Economist Intelligence Unit, 2018), precum și literatura științifică din fluxul principal de publicații care vizează securitatea alimentară. Datele prezentate au fost analizate și prezentate din punct de vedere statistic, pe baza acestora realizându-se tabele relevante scopului propus. Lucrarea a avut ca obiectiv să determine care sunt țările cele mai vulnerabile din punct de vedere al securității alimentare. Am analizat evoluția indicelui GFSI pentru perioada 2012-2018, și subcategoriile de indicatori care stau la baza determinării punctajului general pentru calcularea acestui indice și anume: accesibilitatea hranei, disponibilitatea hranei, calitatea și siguranța alimentelor. De asemenea, am analizat și datele privind indicatorul de ajustare, utilizat pentru determinarea indicelui GFSI, resurse naturale și capacitatea de adaptare. Indicatorul Resurse naturale și capacitatea de adaptare măsoară expunerea unei țări la impactul unui climat în schimbare; susceptibilitatea sa la riscurile de resurse naturale și modul în care o țară se adaptează la aceste riscuri. Atunci când este aplicat, acesta acționează ca un factor de ajustare pentru scorurile de siguranță alimentară ale țărilor. Originalitatea lucrării constă în construirea unui indice global optimizat aferent GFSI pentru a oferi o analiză comparativă a țărilor europene din punct de vedere a securității alimentare, evidențiind inclusiv poziția României în acest demers științific. Motivația calculării indicelui global optimizat de securitate alimentară rezidă în faptul că acesta are în componența sa doar subindicatori care contribuie cu realizări semnificative, iar rafinarea lui a trecut prin prelucrări matematice care au condus la o nouă ierarhizare mai relevantă. Categoriile de indicatori selectați în cadrul acestui articol se bazează pe analiza efectuată de către Economist Intelligence Unit, Divizia de cercetare a ziarului The Economist, lider mondial în domeniul inteligenței globale de afaceri, din cadrul raportului menționat mai sus. Pe baza analizei efectuate am tras concluzii cu privire la securitatea alimentară în România comparativ cu țările europene
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert