Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Catalizatorii creșterii economice la nivel european, în contextul post criză financiară din 2008

Autor:Dan Costin Nițescu și Valentin Murgu

JEL:C23, O11, O47, O52

DOI:10.24818/EA/2019/50/241

Cuvinte cheie:creștere economică, export, economisire, investiții, credit intern, PIB, Uniunea Europeană (UE).

Abstract:
Cercetarea abordează problematica identificării unor noi catalizatori pentru creșterea economică la nivel european, suport pentru mixul viitor de politici. A fost analizată natura intercorelației dintre indicatorii privind Produsul Intern Brut (PIB și PIB per capita), asimilați convențional creșterii economice și indicatori macroeconomici relevanți, ce interacționează de o manieră complexă (credit intern, export de bunuri și servicii, investiții străine directe – intrări nete, economisire). În primele două părți ale lucrării prezentăm principalele provocări și evoluții macroeconomice la nivel european, precum și aspecte relevante reflectate în cadrul unor cercetări, studii reprezentative pentru problematica abordată; partea a treia a articolului include studiul empiric realizat pentru 20 de țări europene, pe o perioadă de 17 ani, în cadrul căruia, pe baza utilizării modelului de regresie multiplă am analizat corelațiile dintre indicatorii privind Produsul Intern Brut – variabile endogene, și principalii indicatori macroeconomici de țară – variabile exogene (credit intern, export de bunuri și servicii, investiții străine directe – intrări nete, economisire). Partea a patra evidențiază rezultatele cercetării alături de alte aspecte relevante pentru analize viitoare. Cercetarea reflectă evoluția creșterii economice, măsurată atât prin variația PIB, cât și prin variația PIB per capita ce poate fi explicată, în principal, pentru panelul de date considerat în analiză, prin intermediul a doi factori catalizatori: dinamica creditului intern, respectiv cea a economisirii, variabile cu un grad mai redus de volatilitate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert