Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepția impactului externalităților negative asupra dezvoltării logistice a porturilor maritime adriatice din Koper, Rijeka și Bar

Autor:Mimo Draskovic

JEL:L92; D62.

DOI:10.24818/EA/2019/50/228

Cuvinte cheie:externalitate negativă, expansiunea portului și dezvoltarea logisticii, porturile maritime adriatice, abordarea liniară de regresie multiplă

Abstract:
Subiectul lucrării este de a investiga percepțiile ipotetice privind impactul externalităților negative asupra expansiunii și dezvoltării porturilor maritime adriatice selectate. Scopul lucrării este de a arăta că porturile maritime de la Marea Adriatică trebuie să accepte și să aplice strategia de integrare ca o competență cheie în afaceri și logistică, care poate constitui baza pentru expansiunea și dezvoltarea lor. Prin urmare, această lucrare începe cu ipoteza de bază conform căreia performanța și cooperarea partenerilor între porturile maritime din Marea Adriatică din Koper, Rijeka și Bar este o condiție crucială pentru găsirea mai ușoară a marilor investitorilor străini și a furnizorilor de logistică globală. De asemenea, începe cu ipoteza auxiliară conform căreia este necesar să se depășească multe bariere de afaceri, care sunt tratate ca externalități negative. Pentru cercetarea percepției impactului externalităților negative, se folosește metoda de regresie liniară multiplă. Se concluzionează că nivelul externalităților negative selectate este diferit în porturile individuale selectate, dar și între ele. Rezultatele cercetării au validat ipoteza inițială.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert