Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Alimentele ecologice locale: preferințele consumatorilor

Autor:Štefan Bojnec, Dacinia Crina Petrescu, Ruxandra Mălina Petrescu-Mag și Carmen Valentina Rădulescu

JEL:D120, M31.

DOI:10.24818/EA/2019/50/209

Cuvinte cheie:alimente ecologice, produs local, preferințele consumatorilor, România

Abstract:
Producția de alimente obținute local și în regim ecologic este adesea legată de identitatea geografică, atribut care îi determină pe consumatori să cumpere alimente datorită calităților lor intangibile, cum ar fi protecția mediului, sprijinirea comunităților locale și păstrarea tradițiilor. Obiectivul principal al acestei lucrări a fost acela de a afla în ce măsură consumatorii români preferă o localizare mai apropriată a producției de alimente ecologice. Rezultatele cercetării se bazează pe un sondaj aleatoriu, cu un eșantion de 424 de persoane din România. S-au analizat șapte variabile legate de preferințele și obiceiurile de consum prin statistici descriptive și prin testele Mann Whitney, Wilcoxon, Kruskal Wallis și coeficientul de corelație a rangurilor Spearman. Au fost studiate trei situații: alimente locale față de cele care provin din alte locuri din România; alimente naționale față de cele din UE și alimente din UE față de restul lumii. Rezultatele au arătat că sursele locale de alimente ecologice îi atrag mai mult pe consumatorii români, căci 65% dintre respondenți preferă alimentele produse local față de cele din alte surse naționale. O localizare mai apropiată este preferată și în celelalte două situații testate, astfel: 77% din eșantion preferă alimentele din România față de cele din alte țări ale UE și 62% preferă produsele europene față de cele din restul lumii. Rezultatele studiului avansează ideea că promovarea conceptului de localizare mai apropiată poate reprezenta o oportunitate neexplorată pentru oamenii de afaceri interesați de piața românească.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert