Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Provocările internaționalizării universităților scoțiene, în contextul Brexit

Autor:Violeta Mihaela Dincă, Richard Ingram, Christopher Herriot și Corina Pelău

JEL:I23; F53

DOI:10.24818/EA/2019/50/194

Cuvinte cheie:învățământul superior, procesul de internaționalizarea, Scoția, strategie.

Abstract:
Piața internațională a forței de muncă din 2018 poate fi caracterizată ca fiind foarte competitivă și pentru oricine aspiră la o evoluție profesională, cunoștințele și competențele internaționale au devenit necesare și chiar indispensabile pentru succes. Universitățile au devenit esențiale pentru strategiile de internaționalizare ale guvernelor din numeroase țări ale lumii, deoarece ele reprezintă furnizori-cheie ai cunoștințelor și abilităților menționate anterior. Procesul de internaționalizare a învățământului superior prezintă în mod evident anumite avantaje atât pentru studenții și personalul academic din centrele universitare, cât și pentru economia națională și pentru comunitatea internațională, totuși în fiecare țară există o importanță diferită acordată fiecăruia dintre aceste beneficii multiple. Obiectivele acestei cercetări au urmat două direcții: 1) identificarea beneficiilor procesului de internaționalizare a învățământului superior în Scoția și 2) investigarea măsurilor care sunt cele mai eficiente pentru realizarea acestor beneficii pe fondul unui climat incert influențat de Brexit. Un chestionar a fost folosit pentru a obține punctele de vedere ale reprezentanților tuturor celor 19 universități scoțiene, în ceea ce privește situația actuală a învățământului superior din țara lor. Rezultatele dezvăluie abordările celor 19 universități scoțiene atunci când pledează pentru procesul de stabilire a unei baze internaționale în învățământul superior, dar și în strategiile lor de internaționalizare. Abordarea repondenților a fost posibilă în cadrul proiectului Erasmus+ desfășurat în 2017 "Vizita de studiu universitară: tineret și munca comunitară în Scoția". În cadrul aceestuia vizitele universităților au permis consultarea acestor experți cu privire la opiniile lor privind modalitățile de îmbunătățire a cooperării între universitățile scoțiene și cele ale Uniunii Europene având ca bază un context economic, social și politic marcat de preocupările Brexit. Sugestiile lor au fost incluse în studiu ca recomandări pentru consolidarea legăturilor dintre universitățile din UE și cele din Scoția.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert