Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Înțelegerea relației dintre antecedentele de investiție în muncă grea (HWI) și epuizare

Autor:Aharon Tziner, Carmen Buzea, Edna Rabenu, Or Shkoler și Camelia Truța

JEL:O15

DOI:10.24818/EA/2019/50/153

Cuvinte cheie:investiții în muncă grea, angajare în slujba, dependența de muncă, epuizare, volumul de muncă, analiza medierii.

Abstract:
Urmând modelul de investiții Heavy Work Investment (HWI) al lui Snir și Harpaz (2012), se propune un model care clarifică relația dintre antecedentele HWI și epuizare. Modelul este alcătuit din mai multe componente: (a) antecedente externe/situaționale, „venituri” și „volum de muncă” și antecedente interne/dispoziționale, „angajare în muncă” și „dependența de muncă”; (b) o variabilă mediator, HWI (împărțită în „timp” și „efort”); și (c) „epuizarea” ca variabilă de rezultat. Datele au fost obținute de către studenți în domeniul științelor sociale, care au intervievat 388 de angajați români, cu vârsta cuprinsă între 19 și 66 de ani, în două ocazii consecutive, cu un interval de șase săptămâni (perioadele T1 și T2). Folosind modelarea ecuațiilor structurale, medierea are o potrivire excelentă atât în T1, cât și în T2. Rolul de mediere al HWI este confirmat pentru T2, în ceea ce privește trei factori - angajarea în muncă, dependența de muncă și volumul de muncă - dar nu și pentru T1. Rezultatele sunt discutate, precum și contribuția lor la literatura teoretică, dar și noile direcții de cercetare și practica organizațională.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert