Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepția studenților germani privind bioeconomia – un studiu exploratoriu

Autor:Nina Golowko, Katrin Marquardt, Sonia Budz și Ulrike Stefanie Foerster-Metz (Foerster-Pastor)

JEL:Q56, Q57, I23, D83, O1.

DOI:10.24818/EA/2019/50/138

Cuvinte cheie:bioeconomie, sustenabilitate, instituții de învățământ superior, a treia misiune, universități transformatoare, procese de transformare a societății.

Abstract:
În societatea actuală, conceptul de bioeconomie a apărut datorită necesității unei schimbări durabile și responsabile în ceea ce privește atenuarea impactului mai multor factori asupra mediului. Consumul în creștere și emisiile de poluanți rezultate sunt interconectate cu creșterea economică și cu creșterea populației. Prin urmare, trebuie luate măsuri prin utilizarea de tehnologii și soluții noi, îmbunătățirea metodelor de producție și transformarea necesară a societății prin educație. Mai multe universități, numite „universități transformatoare” s-au aliniat la cerințele și nevoile societății actuale și viitoare privind sustenabilitatea. Un sistem de învățământ de înaltă calitate este o condiție prealabilă pentru eforturile sustenabile și de transformare, precum și pentru procesele transparente și participative, precum și pentru un dialog strâns și cooperare între știință, economie, politică și societatea civilă. Scopul acestei cercetări este de a aduce mai multă conștientizare, receptivitate și capacitate de reacție la problemele societății, cu accent pe bioeconomie. Prin urmare, acest articol este împărțit în trei secțiuni. Prima parte cuprinde un rezumat al bioeconomiei legate de educație și al rolului instituțiilor de învățământ superior în procesele de transformare socială. A doua parte conține analiza și evaluarea cantitativă și calitativă a rezultatelor unui sondaj exploratoriu realizat online privind percepția studenților privind bioeconomia și sustenabilitatea, exemplificată cu ajutorul studenților de la două universități germane. Partea a treia încheie articolul cu un rezumat al rezultatelor și perspectivelor pentru cercetări ulterioare în acest domeniu. Această cercetare este utilă în special pentru instituții publice și de învățământ, organizații care au un impact direct sau indirect asupra mediului și alți părți interesate de conservarea mediului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert