Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Crearea de locuri de muncă ecologice – componentă de bază pentru implementarea mecanismelor bioeconomice

Autor:Florin-Alexandru Luca, Gheorghe Epuran, Claudia-Ioana Ciobanu și Adrian V. Horodnic

JEL:Q01, O44, C30, Q56, Q57.

DOI:10.24818/EA/2019/50/60

Cuvinte cheie:locuri de muncă ecologice, creștere economică sustenabilă, bioeconomie, comportament ecologic.

Abstract:
Crearea de locuri de muncă ecologice reprezintă o componentă de bază pentru implementarea mecanismelor bioeconomice alături de alți factori, precum creșterea produsului intern brut (PIB), protecția mediului și securitatea națională. Scopul acestui articol este realizarea unui profil al societăților dispuse să creeze noi locuri de muncă. Oiectivele constă în identificarea factorilor care contribuie la crearea locurilor de muncă ecologice (obiectivul 1) și testarea corelației la nivelul factorilor care sunt asociați cu crearea de locuri de muncă ecologice (obiectivul 2). Pentru atingerea obiectivelor fomulate, au fost folosite informații preluate din Eurobarometrul Flash 456 – IMM-uri, eficacitatea resurselor și piețele ecologice, acestea fiind reprezentative pentru cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, cuprinzând 13.117 interviuri preluate în perioada 11-26 septembrie 2017. Pentru analiza datelor s-au utilizat mai întâi metode descriptive, iar ulterior s-a folosit regresia logistică pe mai multe nivele. Rezultatele evidențiază o probabilitate mai mare de a angaja personal cu atribuții ecologice pentru organizațiile cu activitate de producție, care au peste 50 de angajați, cifră de afaceri de peste 500 milioane de Euro și care înregistrează o evoluție ascendentă a cifrei de afaceri. Studiul aduce ca element noutate construirea unui index de utilizare eficientă a resurselor care presupune implementarea unui set de măsuri ecologice și care se dovedește a fi un instrument important în contextul creării de locuri de muncă ecologice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert