Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Claritatea informațiilor referitoare la bioeconomie: o analiză a rapoartelor publicate de organizații

Autor:Viorel Avram, Daniela Artemisa Calu, Valentin Florentin Dumitru și Tatiana Dănescu

JEL:Q56

DOI:10.24818/EA/2019/50/41

Cuvinte cheie:bioeconomie, raportare sustenabilă, raportare integrată, claritatea informațiilor.

Abstract:
Bioeconomia reprezintă o importantă sursă potențială de creștere sustenabilă ce solicită abordări noi, generate de cercetare și inovare, pentru a aduce îmbunătățiri concrete în ceea ce privește bunăstarea socială, economică și de mediu a Europei. Scopul cercetării noastre este acela de a evalua claritatea prezentării din rapoartele publicate de organizații. Evaluarea clarității este realizată atât pentru informații financiare, cât și nefinanciare (ce conțin elemente referitoare la bioeconomie). Etapele parcurse în cercetarea noastră sunt: (i) investigarea clarității informațiilor incluse în rapoartele de sustenabilitate, implicit a informațiilor ce vizează aspectele legate de bioeconomie, respectiv (ii) explicarea evoluției atipice a clarității informațiilor prin prisma caracteristicilor culturale ale țărilor de proveniență a organizațiilor. Au fost analizate 77 rapoarte publicate pe site-urile a 17 organizații din trei domenii de activitate sensibile la mediu din 11 țări. Folosind analiza de conținut, am stabilit un scor anual de claritate a informațiilor pentru fiecare organizație luată în considerare. În cadrul cercetării efectuate s-a constatat că, începând cu anul trecerii la raportarea integrată (2013), scorul de claritate a informațiilor a fost îmbunătățit pentru 65% dintre organizații. Unsprezece organizații au un grad de claritate a informațiilor publicate în rapoartele din anii 2013 și 2016 mai bun decât în cazul celor publicate în anul 2010. Au fost identificate cinci cazuri atipice pentru care scorul de claritate a informațiilor a rămas același pentru toate cele trei perioade investigate. Aceste cazuri au fost analizate din perspectiva particularităților culturale existente în țara de origine a organizației respective. Prin cercetarea noastră oferim un feed-back organizațiilor cu privire la modalitatea în care acestea își pot îmbunătăți claritatea rapoartelor publicate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert