Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetarea ca factor activ al transformării şi dezvoltării: Centrul de Cercetări Comerciale

Autor:Lector univ. dr. Nela Popescu, Conf. univ. dr. Laurenţiu Tăchiciu

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie: 

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert