Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Adaptarea la noua eră: pașii necesari pentru avansarea unei științe robuste

Autor:Edna Rabenu și Aharon Tziner

JEL:M12, O15, O30, O39

DOI:10.24818/EA/2018/48/470

Cuvinte cheie:Adapting to the New Era: Necessary Steps for Advancing a Robust Science

Abstract:
Lumea s-a schimbat enorm în ultimele decenii. Modificările tehnologice, precum și fenomenele globalizării și concurenței feroce din domeniul afacerilor au pătruns atât la locuri de muncă, cât și în lumea academică. Aceste schimbări și fenomene obligă lumea academică să se adapteze în mod corespunzător pentru a răspunde provocărilor noii lumi, menținând, în același timp, rolul său important de dezvoltare, conservare și răspândire a cunoștințelor umane. Scopul acestei lucrări este de a provoca gândirea și de a genera discuții despre modalitățile în care lumea academică ar trebui să își îndeplinească rolul în lumina amenințărilor și oportunităților noii lumi. În mod specific, aceasta evidențiază unele dintre dificultățile pe care le întâmpină lumea academică în prezent și propune unele mecanisme noi pentru a promova eforturile academice solide.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert