Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul direct și indirect al industriei farmaceutice asupra dezvoltării economice și creării de locuri de muncă: evidențe pe baza metodei bootstrap și a teoriei normale

Autor:Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt și Dalia Streimikiene

JEL:B23; C12; I3; J2; L6

DOI:10.24818/EA/2018/48/454

Cuvinte cheie:creare de locuri de muncă, industria farmaceutică, metoda Bootstrap, metoda teoriei normale.

Abstract:
Obiectivul acestui articol de cercetare este de a examina rolul pe care industria farmaceutică din Pakistan îl are în oportunitățile de creare de locuri de muncă, cu intenția sacră de a eradica sărăcia, dar și în extinderea activităților economice. Această cercetare are o natură cantitativă, iar datele sunt colectate în mod direct prin chestionare, de la 300 de respondenți. Pe lângă predictori, s-au luat în considerare și patru variabile mediatoare care contribuie indirect la oportunitățile de creare de locuri de muncă. Metoda Bootstrap și metoda teoriei normale au fost folosite pentru a examina impactul variabilelor predictor și mediatoare. Rezultatul acestei cercetări a confirmat faptul că industria farmaceutică joacă un rol vital în crearea de locuri de muncă în Pakistan. Se concluzionează în continuare că industria farmaceutică are un impact direct și semnificativ asupra creării de locuri de muncă, oferind oportunități de locuri de muncă indigene și directe în vânzări, marketing și alte departamente de sprijin, atât pentru lucrătorii calificați, cât și pentru cei necalificați. Industria farmaceutică oferă, de asemenea, oportunități indirecte de angajare prin alte industrii, care sunt foarte mult legate de această industrie, cum ar fi: distribuitori farmaceutici, dealeri, comercianți cu amănuntul, angrosiști, industria hotelieră și industria de gestionare a evenimentelor. De asemenea, rezultă că industria farmaceutică acționează ca instituțiile care împărtășesc cunoștințe și abilități. Prin urmare, formarea bazată pe calificare și învățarea organizațională reprezintă variabile mediatoare majore care transformă oamenii necalificați în active umane, care determină perspectivele de angajare viitoare. Industria farmaceutică este una dintre cele mai mari industrii din Pakistan, oferind multiple oportunități de noi locuri de muncă cu o creștere consecventă. Astfel, variabilele mediatoare precum motivația și influența interpersonală, au și un rol activ în crearea de noi locuri de muncă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert