Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Economia circulară – o nouă direcție pentru sustenabilitatea industriei hoteliere din România?

Autor:Rodica Pamfilie, Daniela Firoiu, Adina-Gabriela Croitoru și George Horia Ioan Ionescu

JEL:L83, Q01, Q56, Z32

DOI:10.24818/EA/2018/48/388

Cuvinte cheie:dezvoltare sustenabilă, economie circulară, turism circular, sistem integrat de management, performanţă economică

Abstract:
Articolul de față tratează aspecte referitoare la trecerea la un nou model de economie – economia circulară – model mai adecvat tendințelor actuale de asigurare a sustenabilității proceselor economice. Turismul, ca ramură economică cu o dinamică accentuată în ultimii ani, este unul dintre domeniile în care economisirea resurselor și protejarea mediului înconjurător are o importanță semnificativă. Turismul circular, derivat din principiile economiei circulare, are ca scop reciclarea resurselor turistice și favorizarea dezvoltării durabile a mediului, inducând turiștilor o stare de responsabilitate sporită. Autorii au urmărit studierea influenței implementării sistemelor integrate de management calitate-mediu-securitate asupra performanței economice a unităților hoteliere din România din perspectiva managerilor din industrie, ca punct de pornire pentru determinarea posibilității aplicării principiilor economiei circulare în acest sector. Pentru a studia această influență, au fost adresate chestionare operatorilor din industria hotelieră, în scopul de a stabili legătura existentă între implementarea standardelor ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 și performanța economică, socială și de mediu a respectivilor operatori. Din perspectiva abordării sistemice și analizând datele obținute, autorii articolului opinează că industria hotelieră din România nu este încă suficient de pregătită să adopte principiile economiei circulare, adoptarea unui sistem de management integrat neavând o influență atât de mare pe cât s-ar putea crede asupra performanțelor operatorilor din domeniu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert